Obec Hybe

Faktúra

Práce na diele " Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice"

Identifikácia

Číslo faktúry: 347/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo 17/2017

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov dodávateľa: APROG a.s. Poprad

Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36168335

Predmet faktúry: Práce na diele " Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice"

Fakturovaná suma: 46659.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum doručenia: 06.12.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty