Obec Hybe

Faktúra

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - areál Zberného dvora

Identifikácia

Číslo faktúry: 98/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Poistná zmluva č.6823193840, č.n.4419011419

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa a.s.

Adresa dodávateľa: Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet faktúry: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - areál Zberného dvora

Fakturovaná suma: 112.31 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2020

Dátum doručenia: 08.04.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty