Obec Hybe

Faktúra

Pripojenie k sieti č.d.349

Identifikácia

Číslo faktúry: 100/2020

Identifikácia objednávky: 02020/27

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36442151

Predmet faktúry: Pripojenie k sieti č.d.349

Fakturovaná suma: 362.88 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.03.2020

Dátum doručenia: 09.04.2020

Datum zverejnenia: 21.05.2020

Dokumenty