Obec Hybe

Faktúra

Obecné noviny 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 513/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hybe

Adresa odberateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO odberateľa: 00315231

Názov dodávateľa: INPROST s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet faktúry: Obecné noviny 2021

Fakturovaná suma: 93.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.12.2020

Dátum doručenia: 21.12.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2021

Dokumenty