Obec Hybe

Objednávka

Pokládka obaľovanej zmesi AC110

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/54

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Doprastav asfalt, a.s.

Adresa dodávateľa: Stráž 223, 96001 Zvolen

IČO dodávateľa: 46120602

Predmet objednávky: Pokládka obaľovanej zmesi AC110

Cena objednávky: 4948.56 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 03.05.2017

Datum zverejnenia: 30.07.2017

Dokumenty