Obec Hybe

Objednávka

tovar podľa vl. výberu

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/78

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Merkur Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36415685

Predmet objednávky: tovar podľa vl. výberu

Cena objednávky: 286.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2017

Datum zverejnenia: 01.08.2017

Dokumenty