Obec Hybe

Objednávka

materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/80

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet objednávky: materiál

Cena objednávky: 197.29 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 01.08.2017

Dokumenty