Obec Hybe

Objednávka

modulačný blok na kotol

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/81

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Karol Kováč - ENERGAS

Adresa dodávateľa: Ižipovce 28, 03223 Ižipovce

IČO dodávateľa: 34284125

Predmet objednávky: modulačný blok na kotol

Cena objednávky: 153.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 26.06.2017

Datum zverejnenia: 01.08.2017

Dokumenty