Obec Hybe

Objednávka

Úprava terénu skládky bioodpadu v lokalite Kráľová

Identifikácia

Číslo objednávky: O2017/56

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1. Mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31563732

Predmet objednávky: Úprava terénu skládky bioodpadu v lokalite Kráľová

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.06.2017

Datum zverejnenia: 01.08.2017

Dokumenty