Obec Hybe

Objednávka

Realizácia verejného obstarávania

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ultima Invest s.r.o.

Adresa dodávateľa: 1.mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44020431

Predmet objednávky: Realizácia verejného obstarávania

Cena objednávky: 2000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.03.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty