Obec Hybe

Objednávka

Údržba auta - passat

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/89

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Pavel Rojček AUTOPALO

Adresa dodávateľa: Pod Dielom 347/42, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 35161299

Predmet objednávky: Údržba auta - passat

Cena objednávky: 34.87 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.06.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty