Obec Hybe

Objednávka

Likvidácia odpadovej vody - KD

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/91

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: Likvidácia odpadovej vody - KD

Cena objednávky: 41.83 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.06.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty