Obec Hybe

Objednávka

Kancelársky papier

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/97

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Papera s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 46082182

Predmet objednávky: Kancelársky papier

Cena objednávky: 98.88 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.07.2017

Datum zverejnenia: 12.10.2017

Dokumenty