Obec Hybe

Objednávka

Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/146

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Wolters Kluwer s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31348262

Predmet objednávky: Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí

Cena objednávky: 98.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.10.2017

Datum zverejnenia: 28.11.2017

Dokumenty