Obec Hybe

Objednávka

Oprava verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/159

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: ŠOMI building s.r.o.

Adresa dodávateľa: 034 96 Valaská Dubová 74/2

IČO dodávateľa: 50565860

Predmet objednávky: Oprava verejného osvetlenia

Cena objednávky: 408.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.10.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty