Obec Hybe

Objednávka

Materiál na opravu VO

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/161

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: ANMIMA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 44359594

Predmet objednávky: Materiál na opravu VO

Cena objednávky: 78.70 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.11.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty