Obec Hybe

Objednávka

Repasovaná vianočná výzdoba

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/166

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Blachere Illumination Central Europe s.r.o.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 8/A, 810 00 Bratislava

IČO dodávateľa: 36614807

Predmet objednávky: Repasovaná vianočná výzdoba

Cena objednávky: 1593.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.11.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty