Obec Hybe

Objednávka

Autorský dozor a dodatočné projektové práce k stavbe " Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba has. zbrojnice"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/167

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ing. arch.Tatiana Petrulová

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 580

IČO dodávateľa: 48015270

Predmet objednávky: Autorský dozor a dodatočné projektové práce k stavbe " Stavebné úpravy , prístavba a nadstavba has. zbrojnice"

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.09.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty