Obec Hybe

Objednávka

Čistenie komínov

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/172

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stanislav Šimunka

Adresa dodávateľa: 032 32 Východná 221

IČO dodávateľa: 43770291

Predmet objednávky: Čistenie komínov

Cena objednávky: 70.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.12.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty