Obec Hybe

Objednávka

Test funkčnosti IT techniky

Identifikácia

Číslo objednávky: 02017/173

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Bc.Jaroslav Lenko JL comp

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 2

IČO dodávateľa: 47871431

Predmet objednávky: Test funkčnosti IT techniky

Cena objednávky: 42.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2017

Datum zverejnenia: 10.01.2018

Dokumenty