Obec Hybe

Objednávka

Odhŕňanie snehu na rok 2018 podľa potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/25

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: RD Hybe

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 693

IČO dodávateľa: 00195561

Predmet objednávky: Odhŕňanie snehu na rok 2018 podľa potreby

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2018

Datum zverejnenia: 28.03.2018

Dokumenty