Obec Hybe

Objednávka

Úprava ciest

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/65

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: UPS Hybe

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 519

IČO dodávateľa: 17059518

Predmet objednávky: Úprava ciest

Cena objednávky: 16.74 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.04.2018

Datum zverejnenia: 26.06.2018

Dokumenty