Obec Hybe

Objednávka

Materiál - hrnčiarska dieľňa

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/72

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Kermat s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul.SNP 173, 98501 Kalinovo

IČO dodávateľa: 37583083

Predmet objednávky: Materiál - hrnčiarska dieľňa

Cena objednávky: 59.94 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.05.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty