Obec Hybe

Objednávka

Úprava stavebného rozpočtu k miestnym komunikáciám

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/75

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ivan Benko - BENO

Adresa dodávateľa: M.Pišúta 33, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30519381

Predmet objednávky: Úprava stavebného rozpočtu k miestnym komunikáciám

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty