Obec Hybe

Objednávka

Oprava - passat

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/77

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: CAR-TEEM s.r.o.

Adresa dodávateľa: 032 03 Uhorská ves 128

IČO dodávateľa: 51312611

Predmet objednávky: Oprava - passat

Cena objednávky: 110.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty