Obec Hybe

Objednávka

Materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/78

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Merkur Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36415685

Predmet objednávky: Materiál

Cena objednávky: 119.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 22.05.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty