Obec Hybe

Objednávka

Vypracovanie PD - miestne komunikácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/79

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Ekostaving s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dubová 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44052464

Predmet objednávky: Vypracovanie PD - miestne komunikácie

Cena objednávky: 760.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 28.05.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty