Obec Hybe

Objednávka

Vrecia

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/83

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet objednávky: Vrecia

Cena objednávky: 87.76 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 29.06.2018

Dokumenty