Obec Hybe

Objednávka

Knihy pre prvákov

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/119

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: SPN - Mladé letá s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sasinkova 5, 810 00 Bratislava

IČO dodávateľa: 31333176

Predmet objednávky: Knihy pre prvákov

Cena objednávky: 111.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.08.2018

Datum zverejnenia: 02.10.2018

Dokumenty