Obec Hybe

Objednávka

Tlač poštových preukazov

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/45

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Slovenská pošta a.s.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36631124

Predmet objednávky: Tlač poštových preukazov

Cena objednávky: 8.87 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 15.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty