Obec Hybe

Objednávka

Materiál

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/46

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Anmima, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 44359594

Predmet objednávky: Materiál

Cena objednávky: 185.11 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty