Obec Hybe

Objednávka

Výkopové práce

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/50

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Roľnícke družstvo Hybe

Adresa dodávateľa: Hybe 693, 032 31 Hybe

IČO dodávateľa: 00195561

Predmet objednávky: Výkopové práce

Cena objednávky: 90.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty