Obec Hybe

Objednávka

Zariadenie hasičskej zbrojnice

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/52

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Drevona Production s.r.o.

Adresa dodávateľa: Výhonská 1, 835 10 Bratislava

IČO dodávateľa: 50351796

Predmet objednávky: Zariadenie hasičskej zbrojnice

Cena objednávky: 2716.06 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty