Obec Hybe

Objednávka

Vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/53

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Alti Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mládeže 287, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 47761521

Predmet objednávky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu

Cena objednávky: 2900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty