Obec Hybe

Objednávka

Vypracovanie Programu odpadového hospodárenia obce 2016 - 2020

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/55

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Adresa dodávateľa: Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 48139572

Predmet objednávky: Vypracovanie Programu odpadového hospodárenia obce 2016 - 2020

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.04.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty