Obec Hybe

Objednávka

Ročná údržba a metodická podpora

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/39

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: A.V.I.S. spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31359159

Predmet objednávky: Ročná údržba a metodická podpora

Cena objednávky: 207.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.05.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty