Obec Hybe

Objednávka

Prebal ku knihe Čarovný Liptov

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/57

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: CBS spol, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 36754749

Predmet objednávky: Prebal ku knihe Čarovný Liptov

Cena objednávky: 84.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty