Obec Hybe

Objednávka

Posúdenie k projektu Plynofikácie kotolne

Identifikácia

Číslo objednávky: O2019/58

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Technická inšpekcia a.s.

Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 36653004

Predmet objednávky: Posúdenie k projektu Plynofikácie kotolne

Cena objednávky: 144.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty