Obec Hybe

Objednávka

Kontrola bezpečnosti - multifunkčné ihrisko

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/75

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: EKOTEC s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00687022

Predmet objednávky: Kontrola bezpečnosti - multifunkčné ihrisko

Cena objednávky: 193.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.06.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty