Obec Hybe

Objednávka

Oprava cestných výtlkov na miestnych komunikáciách

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/77

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31602363

Predmet objednávky: Oprava cestných výtlkov na miestnych komunikáciách

Cena objednávky: 9288.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 21.06.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty