Obec Hybe

Objednávka

Plaketa pre DHZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/78

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: OLYMP ERBY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 878 Santovka 145

IČO dodávateľa: 52365921

Predmet objednávky: Plaketa pre DHZ

Cena objednávky: 49.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 17.06.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty