Obec Hybe

Objednávka

Vytýčenie podzemného energetického vedenia k projektu Plynofikácia kotolne OÚ Hybe

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/90

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36442151

Predmet objednávky: Vytýčenie podzemného energetického vedenia k projektu Plynofikácia kotolne OÚ Hybe

Cena objednávky: 120.05 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.07.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty