Obec Hybe

Objednávka

Materiál na výstavbu kompostoviska

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/95

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: FIOSS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Športová 116/28, 991 06 Záhorce

IČO dodávateľa: 47027444

Predmet objednávky: Materiál na výstavbu kompostoviska

Cena objednávky: 1267.96 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.07.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty