Obec Hybe

Objednávka

Pasport skutkového stavu "Dom na Hvezdárni"

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/104

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: TANARCH s.r.o.

Adresa dodávateľa: 032 31 Hybe 580

IČO dodávateľa: 52161871

Predmet objednávky: Pasport skutkového stavu "Dom na Hvezdárni"

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 22.07.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019

Dokumenty