Obec Hybe

Objednávka

Tabuľky kamerový systém

Identifikácia

Číslo objednávky: 02018/107

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Grafon s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 13, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 50076094

Predmet objednávky: Tabuľky kamerový systém

Cena objednávky: 66.94 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 22.08.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019

Dokumenty