Obec Hybe

Objednávka

Pracovné odevy

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/112

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet objednávky: Pracovné odevy

Cena objednávky: 259.03 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2019

Datum zverejnenia: 04.11.2019

Dokumenty