Obec Hybe

Objednávka

Oprava plynového kotla , byt. dom 731/8(Ilavský)

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/142

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Energas KK, s.r.

Adresa dodávateľa: Štúrova 3520, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46147454

Predmet objednávky: Oprava plynového kotla , byt. dom 731/8(Ilavský)

Cena objednávky: 201.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty