Obec Hybe

Objednávka

Oprava plynového kotla 731/8 (Ilavský)

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/144

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Energas KK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 3520, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46147454

Predmet objednávky: Oprava plynového kotla 731/8 (Ilavský)

Cena objednávky: 109.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 02.11.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty