Obec Hybe

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 02019/145

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: VOVA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46631534

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 64.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty