Obec Hybe

Objednávka

Pietny veniec - ZPOZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 02015/146

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Milan Lisý - Áron

Adresa dodávateľa: T.Vansovej 12, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 35160047

Predmet objednávky: Pietny veniec - ZPOZ

Cena objednávky: 52.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Ivana Šuňavcová ( účtovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty